Svět V jiném rytmu – komunity a jejich vznik dle Montgomery S. Pecka

15. ledna 2017 v 23:20 |  Komunita Na Starém mlýně
Svět V jiném rytmu - komunity a jejich vznik dle Montgomery S. Pecka
Rabínův dar
Existuje jeden příběh, možná mýtus. Příběh se týká kláštera, jenž v důsledku těžkých časů upadal. Kdysi byl sídlem velkého řádu; ten v důsledku protiklášterních nepokojů v sedmnáctém a osmnáctém století a vzestupu sekularismu ve století devatenáctém přišel o všechny své další kláštery a byl zdecimován natolik, že v rozpadajícím se sídle zůstalo pouze pět mnichů: opat a čtyři další, všichni více než sedmdesátiletí. Bylo jasné, že řád umírá.
V hlubokých lesích obklopujících klášter byla malá chatrč, kterou čas od času užíval rabín z blízkého města coby poustevny. Po mnoha letech modliteb a rozjímání se mniši stali do jisté míry okultisty, a tak vždy vycítili, kdy je rabín ve své poustevně. "Rabín je v lesích, rabín je v lesích," šeptávali si. Opata, který se trápil nad bezprostředně hrozící zkázou řádu, jednou napadlo poustevnu navštívit a požádat rabína o radu, zda ví o nějaké možnosti, jak klášter zachránit.
Rabín přivítal opata ve své chatrči. Když ale vysvětlil účel své návštěvy, rabín s ním mohl jen soucítit. "Vím, jaké to je," horlil, "duchovno z lidí odešlo. V mém městě je to úplně stejné. Do synagogy už skoro nikdo nechodí.". A tak starý opat a starý rabín bědovali spolu. Pak si četli části tóry a potichu mluvili o závažných filozofických věcech. Čas ubíhal a opat musel odejít. Objali se. "Je úžasné, že jsme se po tolika letech sešli," řekl opat, "nedostalo se mi však toho, skrz co jsem sem přišel. Není nic, co bys mi mohl říci? Ani náznak rady, který by mi pomohl spasit můj umírající řád?"
"Ne, je mi líto," odpověděl rabín, "neporadím ti. Jediné, co ti mohu říci, je, že Mesiášem je jeden z vás."
Když se rabín vrátil do kláštera, shromáždili se kolem něj jeho druzi a ptali se: "Tak co řekl rabín?"
"Nemůže nám pomoci," odpověděl opat. "Jen jsme bědovali a četli spolu tóru. Jediné, co mi řekl, když jsem odcházel, bylo něco tajemného; že Mesiášem je jeden z nás. Nevím, co tím myslel."
V následujících dnech, týdnech a měsících o tom staří mniši přemýšleli a ptali se sami sebe po možném významu rabínových slov. Mesiášem je jeden z nás? Potom ale kdo? Mohl mít na mysli někoho z nás, mnichů v tomto klášteře? Myslíš, že jde o opata? Ano, pokud tím chtěl na někoho ukázat, pak na otce opata. Byl naším vůdcem po více než jednu generaci. Na druhé straně mohl myslet bratra Tomáše. Bratr tomáš je jistě svatý muž. Každý ví, že tomáš je mužem světla. Jistě nemohl myslet bratra Elreda. Elred je postupem času stále vrtošivější. Ale když o tom člověk zpětně přemýšlí, přestože je lidem trnem v oku, má Elred vlastně vžycky pravdu. Často velkou pravdu. Možná, že rabín myslel na bratra Elreda. Ale jistě ne na bratra Filipa. Filip je tak pasivní, opravdová nicka. Jenže on má jakýsi téměř nadpřirozený dar být vždy tam, kde je ho třeba. Prostě se zázračně objeví po tvém boku. Možná, že Mesiášem je Filip. Samozřejmě že rabín nemyslel mne. Jsem jen obyčejný člověk. A co když myslel? Že já jsem ten Mesiáš? Ó bože, já ne. Nemohu pro Tebe tolik znamenat. Nebo ano?
Když takto přemítali, začali se s ohledem na to, kdyby jeden z nich byl oním Mesiášem, k sobě navzájem staří mniši chovat s mimořádným respektem. A na základě toho, že by náhodou jeden z nich mohl být Mesiášem, chovali se s mimořádným respektem i sami k sobě.
Klášter se nacházel v krásném lese, a tak se stávalo, že sem lidé čas od času zavítali, aby pojedli na jeho jemném trávníku, aby se prošli po jeho pěšinách a aby tu občas dokonce i meditovali v jeho zchátralé kapli. A když tak činili, aniž si toho byli vědomi, cítili auru mimořádné úcty, která teď staré mnichy obklopovala a zdála se z nich vyzařovat a prostupovat atmosfééru toho místa. Bylo na tom něco podivně přitažlivého a působivého. Aniž přesně věděli proč, začali se do kláštera vracet na pikniky, hrát si nebo se modlit stále častěji. Přiváděli své přátele, aby jim toto zajímavé místo ukázali. A jejich přátelé přiváděli své přátele.
Pak se stávalo, že někteří z mladých mužů, kteří přicházeli na návštěvu do kláštera, mluvili se starými mnichy více a více. Po nějaké době je jeden z nich požádal, zda by se k nim mohl připojit. Potom další. A ještě další. Tak se během pár let klášter náhle znovu stal sídlem vzkvétajícícího řádu a díky rabínovu daru mohutným centrem osvícenosti a spirituality v říši.
Tímto příběhem začínal seminář vytváření společenství ve vile Sklenářka v listopadu 2016, kterého jsem se zúčastnil. Poté jsme ztrávili téměř 4 dny s asi desetičlenou skupinou do té doby neznajících se lidí v jedné místnosti za účelem vytvoření pravého spúolečenství. A co vlastně to "pravé společenství"je? Je to skupina lidí, kteří se na základě své svobodné vůle respektují a uznávají rozdíly mezi sebou jako obohacení, nikoliv jako špatnost. Sdílí spolu veškeré pocity a pohnutky, bez obav z odsouzení či vyloučení a jsou k sobě i jiným zcela upřímní a ohleduplní. Zní to jako prázdná slova a klišé, že? Právě proto jsem se rozhodl, že to zkusím zažít na vlastní kůži, a nezklamal jsem se! Ale pěkně popořadě...
Nejprv jsem přečetl knihu od amerického psychiatra, který působil od šedesátých let v americké armádě- Montgomery Scotty Pecka- s názvem "V jiném rytmu"- a ta mne nadchla natolik, že jsem se začal tématikou komunit vážně zabývat. Ono už slovo "komunita"je od slova komunikovat, tedy jde o model společnosti, kde spolu lidé komunikují a zajímají se o sebe i o ostatní, což je tak nějak protiklad nynější masové společnosti, která je složena převážně z jednotlivců, kteří se zajímají jen o svoje blaho. Pan Peck však popisuje, jak ke stavu komunitního žití dojít a jak lze tuto filozofii aplikovat globálně na všechno a zároveň plně zachovat individualitu každého jedince. Když společenství funguje dobře, má dokonce ozdravný účinek a pomocí sdílení lze ledacos v nitru jeho účastníků vyjasnit a zpracovat. Dokonce i myšlenky a nápady se dovedou jakoby "násobit" a tak výkon takového společenství může dosahovat opravdu vrcholových úrovní. Ovšem jak k tomuto vysněnému cíli dojít? To už tak jednoduché není...
Na semináři jsme spolu trávili 9 hodin denně téměř non-stop a sdíleli jsme spolu vše, co nám přišlo na mysl. Ze začátku se to zdálo až nesnesitelné, navíc dlouhé chvíle ticha, kdy nikdo neměl co říct... ale ty se po chvíli změnily v intenzivní prožitek sdíleného bytí, kdy slova již nebyla potřeba. Proces byl celkově dlouhý a vyčerpávající. Nikdo nikomu nic neradil ani nevnucoval, facilitátoři zasahovali co nejmíň a tak to bylo na každém zvláš't, jak si s danou příležitostí a časem poradí. Není možné v rámci tohoto článku vylíčit, co všechno se během té doby stalo a jaké pochody mezi námi probíhaly, ale mohu z celého svého srdce upřímně vzkázat- ANO, JDE TO !!!
V neděli ráno jsme se opět sešli a bylo vše jasné- opravdu sestoupil jakýsi "duch"společenství a pospolitosti, který nás všechny propojoval. Jen jsme se na sebe smáli a vnímali intentzïvní sounáležitost, pocit bezpečí a radost ze sdílení. Je to poravdu nepopsatelný pocit, zažít tohle v tolika lidech a tak intenzivně!
Přesvědčil jsem se tedy, že jiný svět je možný a opravdu už nebudu poslouchat ty, kteří to popírají. Na těchto základech je možné stavět a tak pevně věřím tomu, že alternativa k dnešním společenským poměrům je a je dobrá. Když jsme my tohle dokázali za 4 dny, tak co by se stalo za týdny, měsíce, roky? Doporučuji vyzkoušet! Na stránce http://komunity.webnode.cz/ se dají najít další informace o myšlenkách M.S. Pecka a najdete tam i kontakt na facilitátory a termíny dalších seminářů.
Já se budu ze všech sil snažit tento vzkaz předávat dál a i v rámci osady bych se rád o vytvoření opravdového společenství pokusil...

Mamut


Kniha o vytváření společenství
Montgomery Scott Peck (1936- 2005)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 ZdenekI ZdenekI | E-mail | 17. ledna 2017 v 19:49 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na barbarska-osada.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama