Srpen 2016

Zpráva o Barbarské osadě- kompletní shrnutí projektu včetně hlavních ideí, etap plánované výstavby a akcí.

18. srpna 2016 v 17:34 | Mamut |  O projektu
Projekt Barbarská osada

Úvod do situace:

Barbarská osada se rozkládá na pozemku o velikosti cca.8000 metrů čtverečních v údolí Přibyslavického potoka, cca. 30 km od Brna směrem na Prahu. Pozemek je vprostřed lesů, jedná se o zatravněné louky. Na pozemku se nachází též ruina středověkého mlýna, jehož vznik je datován na 14.století. Nejbližší vesnice je Radoškov, v okolí Osady nejdou žádné stavby (nejbližší hájenka je 0,5 km od centra osady). Na pozemku zatím kromě maringotky a pár menších staveb (dřevník, wc...) a rozestavěného podia nic nestojí.

Tato zpráva obsahuje :
- Ideu projektu
- Činnosti spjaté s osadou
- Stavební plán včetně etap, hrubého časového horizontu jejich realizace, charakteristiku staveb a plánovaných užitých materiálů.
- Zdroje financování
- Komunikace a cesty propagace



Základní idea

Barbarská osada je historizující skanzen a kulturně-vzdělávací centrum provedené ve stylu přírodního stavitelství s ohledem na zachování přírodního rázu dané lokality.
Chceme vytvořit svobodný přírodní autonomní prostor přístupný i široké veřejnosti, kde se budou konat historická vystoupení, předvádění řemesel, vzdělávací víkendy , koncerty napříč hudebními žánry, workshopy, dětské tábory, LARPy, divadelní představení, huť přírodního stavitelství…Zkrátka vše, co si lidé budou přát a bude to v souladu s přírodním okolím.
Princip osady je založen na sdílení- každý může přijít s nápadem a společně se domluvíme na jeho realizaci. Každý, kdo bude chtít něco nabídnout, ať už nějakou dovednost, kulturní program či jen něco, co chce poslat dál, zde bude vítán. Nemáme v plánu tvořit klasickou komunitu na jednom místě, chceme spíš vytvořit průsečík aktivit různých lidí a pěkné místo k načerpání sil a inspirace.
Skanzen se nachází v malebném údolí Přibyslavického potoka, které je dostatečně odlehlé od civilizace a zároveň v dosahu Brna (cca.30 km). Atmosferické místo s ruinou středověkého mlýna skýtá úžasně isnpirující prostor…
V postmoderním chaosu a v šílenství digitálního věku temně šedým betonem náhle prorazil malý, ale životem nabitý čerstvě zazelenalý proutek. Rostl a rostl, až se z něj stal mohutný totem, symbol přimášející svobodu a naději, tyčící se nad střechami panelových domů.
Shlukl se kolem něj kmen, který jej uctíval tancem a hudbou. Lidé tohoto kmene nabrali sílu z libých tónů muziky a moudrost ze stínů lesa. Po nějakém čase založili svou osadu, která má šířit ideály svobody, míru a lásky ke všemu kolem nás. Založili...
Činnosti spjaté s Osadou

- Vytváření společenství a spolupráce
Lidé, kteří jezdí na Osadu pomáhat s jejím budováním, účastní se akcí nebo přijíždějí pouze na odpočinek, se zde navzájem poznávají a vytváří tak menší společenství. Každý se angažuje dle své ochoty a vůle, nikoho do ničeho nikdo nenutí a není zde nějaké "členství" s poplatky a podobnými věcmi. Osada skýtá mnoho možností jak se realizovat a v budoucnu se tyto možnosti budou pochopitelně rozšiřovat. Nezjištně a volně se zde tedy může utvořit funkční a emancipované společenství založené na ochotě sdílet a pomáhat, které může zahrnovat i místní občanské spolky či ekologická sdružení.
- Huť přírodního stavitelství
Navazování kontaktů s projektanty a přírodními architekty a následná realizace menších přírodních bezzákladových staveb na pozemku Osady povede k navýšení portfolia jejich projektantů a stavebníků. Všechny stavby včetně dokumentace a stavebního postupu budou zveřejňovány. Také pořádání stavebních workshopů a přednášek přímo na místě jejich budování bude přímosem pro laickou i odbornou veřejnost.

- Udržování, šíření a praxe trvale udržitelného způsobu života v souladu s ekologií a poznáváním přírody
Vzhledem k charakteru staveb z přírodních materiálů a přilehlých permakulturních zahrad se nabízí možnost např. zřízení lesní školky, pořádání exkurzí školních kolektivů, dětských táborů, zbudování naučné stezky nebo prezentace výroby ekologických prostředků k zahradničení či hygieně. V úvahu také připadají setkání ekologicky zaměřených organizací a občanských spolků.
- Pořádání kulturních a zážitkových akcí
Jedná se o všemožné menší akce, vždy s ohledem k okolí. Např.promítání, divadlo, šermířská představení, koncerty, farmářské trhy, dobové jarmarky, setkání, dobové táboření...
- Postupná rekonstrukce ruiny starého mlýna
Na pozemku se nachází ruina starého mlýna, jehož vznik je datován na 14.století. Svépomocí a za asistence znalců se mlýn postupně obnoví a bude užíván jako příležitostná občertvovna a společenský prostor. Též jako zázemí pro akce na Osadě.
- Chov zvířat
V případě trvalého osídlení pozemku by se dalo uvažovat o pořízení koz či ovcí.
- Vytváření bezpeněžních zón a bazarů
V rámci sdílení je vytvoření bezpeněžní zóny, kde si lidé mohou bezplatně navzájem vyměňovat zkušenosti a již nepotřebné věci, které se ale někomu mohou hodit, výborná věc. Ze začátku budou bezpeněžní zóny realizovány v rámci akcí a festivalů.
Činnosti se samozřejmě postupem času a s případným příchodem investorů mohou rozšířit. Investice je zde myšlena nejen finanční, ale i formou nového nápadu či idei.
Stavební plán


- Etapa I
Pódium, WC, spravení příjezdové cesty, přivedení elektřiny, studna, zřízení informační tabule, stavba jednoho menšího domu k trvalému bydlení ve stylu přírodního stavitelství
Datum dokončení : léto 2017
-Etapa II
Rekonstrukce mlýna, permakulturní zahrada, posvátný háj a místo k meditaci, totem, hradby z palisád s vjezdovou bránou
-Etapa III
Stavba menšího rybníka na místě původního náhonu u mlýna, možné obnovení mlýnského náhonu.
-Materiály:
Stavby jsou plánovány jako bezzákladové (až na dům) s užitím zbytkových dřevěných kulatin z lesa v kombinaci s kamenem a nařezaným smrkovým dřevem. Jako izolace bude užita převážně sláma a hlíněné omítky, popř. proplétané vrbové proutí nebo krátké dřevěné kulatiny. Moderní prvky se budou užívat v minimální míře a pokud možno tak, aby nebyly na první pohled vidět.
Celá Osada bude stylizována do historizujícího/přírodního stylu, nejsme však vázáni na konkrétní historické období.



Zdroje financování

- Osobní úspory a sdružené soukromé investice

- Crowdfunding
Severy jako např. Startovač.cz nebo hithit nabízejí možnost nabídnout projekt širší veřejnosti a oslovit tak náhodné investory, kteří v případě sympatií k projektu rádi přispějí různými částkami.

- Zisk z aktivit Osady
Formou vstupného, tržeb z případného nabízeného občerstvení na akcích a tržeb z pronájmu pozemku na akce jiných pořadatelů.
- Dotace z Evropských fondů a státního rozpočtu
To se týká převážně případných ekologických nebo sociálně-vzdělávacích projektů spojených s Barbarskou osadou.

- Dary a sponzoři
Za určitých podmínek se lze domluvit na formě reklamního či jiného sponzoringu, hlavně ale s podobně zaměřenými subjekty.
Komunikace a cesty propagace

- Internet
Propagace na internetu probíhá formou webových stránek a facebookového profilu Osady, kde se minimálně jednou týdně objeví nějaká novinka či foto z akcí. Pomocí kontaktního mailu a zveřejněného telefonního čísla může kdokoliv Osadu kontaktovat.
- Plakáty a letáky
Na veřejné akce se vždy vyvěsí minimálně v Brně a po okolí Radoškova plakáty. Letáky se rozhodí po tématicky blízkých podnicích.
- Lidé
Mezi známými a lidmi, kteří na Osadu jezdí, se vždy o každé akci nebo novince ví. Touto cestou se mohou o Osadě dozvědět zase jejich známí a tak dále.
- Opilý skald
Námi vydávaný mírně recesistický papírový občasník menšího rozsahu, zaměřený převážně na různé úvahy, ekologii, permakulturu, povídky, básně, reporty a tvorbu dopisovatelů. Občasník je šířen volně na akcích Osady a kdekoliv, kde to jde.
- Propagace pomocí přidružených projektů a mediálních partnerů
Kapela Barbar Punk, undergroundové sdružení Pravěk, Jitřenka-švadlenka, Přibyslavický zpravodaj, Keltská osada Isarno...to vše jsou s Osadou spřízněné projekty a šíří tak i její jméno.
Neustále pracujeme na dalších formách propagace, např.rádio, televize, noviny, tisk...
Toto je hrubé shrnutí projektu Barbarská osada. Náplň různých projektů a postup realizování staveb se samozřejmě může různými vlivy změnit, ale základní směr zde udaný je platný.

V Brně dne 16.8. 2016 sepsal Tomáš Konečný.